Drzwi pod kluczem

​Mnóstwo, szczególnie Europejskich państw posiada regulacje prawne dość restrykcyjne względem posiadaczy broni palnej. Ich obowiązki wynikają nie tylko z odpowiednich umiejętności obchodzenia się z tymi śmiercionośnymi “zabawkami”, po przez potwierdzone odpowiednimi psychologicznymi testami badania niejednokrotnie, ale w dużej mierze przede wszystkim koniecznością bezpiecznego przechowywania posiadanej przezeń broni. Regulacje są niesłychanie klarowne – broń, głównie długa i półautomatyczna powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych do tego, przede wszystkim dzieci – dlatego preferuje się do tych celów szafki z drzwiami zamykanymi pancerne sejfy, względnie inne schowki. Prawo takie jest aktualne również w Stanach Zjednoczonych Ameryki w Terasie. Mało tego, tamtejsze schowki i szafy na broń oprócz tego są zabezpieczone przed ewentualnym włamaniem, systemami alarmowo – monitorującymi. Co prawda nawet tego rodzaju zabezpieczenia, to nie są drzwi nie do sforsowania, o czym świadczyć mogą przypadki zbrodni popełnianych przy użyciu skradzionej broni. Niemniej zawsze nawet takie zabezpieczenia są znacznym utrudnieniem, albowiem z doświadczenia policji nawet wynika że nie sposób posiadać stu procentowych zabezpieczeń. Nawet super twierdza NORAD nie zdołała uchronić ani jednej z wież World Trade Center przed terrorystycznym atakiem, takie właśnie zadania centrum monitoringu i bezpieczeństwa posiada.

To potwierdza że każde instalacje i zabezpieczenia, sejfy i tym podobne są do ominięcia jeśli kto się uprze, ale stanowi to zawsze trudność, wszystko to celem zapobieżenia ewentualności zdarzeń, w jakich mogłoby dochodzić do drastycznych wypadków i zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego. Zabezpieczenia muszą posiadać również policjanci z Warszawy – polskie prawo, bez wyjątków nakazuje albowiem bezpiecznie magazynowanie strzelb i karabinów. Pistolety zaś, noszone muszą być w kaburach i zabezpieczone przed samo – wystrzałem. Niebawem zaś, w Polsce odmieni się radykalnie prawo o dostępie do broni, łatwiej będzie je uzyskać obywatelom naszego kraju, niemniej aby to wyjdzie im na dobre – trudno wprost orzec. Broń, po drugiej wojnie światowej stała się dla zwykłych ludzi nie dostępna, co wydawać się może całkiem słusznym zamierzeniem, ponieważ broń zawsze służyła i służyć będzie do zabijania.