Jak rozmawiać o osobistych granicach w seksie i dlaczego ma to znaczenie

Jakie są osobiste granice w seksie?

Najpierw pamiętajmy, jakie są granice osobiste. W psychologii termin ten oznacza The No BS Guide to Protection Your Emocjonalnej Przestrzeni , jak rozumieć siebie z dala od innych. Mówiąc najprościej, granice określają nasze osobiste potrzeby, pragnienia, uczucia, możliwości, relacje z innymi ludźmi. Dosłownie służą jako odzwierciedlenie życiowych przekonań i wartości.

Jakie są granice w seksie? To proste: to działania i praktyki, które powodują dyskomfort – fizyczny lub emocjonalny. Oznacza to zrozumienie, co jest dopuszczalne, a co surowo zabronione. Na przykład dla niektórych seks w trójkącie wydaje się niemoralny, podczas gdy dla innych jest całkowicie normalny.

Dodaj komentarz